STP530 Podnikání v pojišťovnictví

Předmět seznamuje posluchače s praktickými aspekty činnosti pojišťoven. Důraz je přitom kladen na problematiku našeho pojistného trhu. Kurz by měl posluchačům usnadnit aplikaci získaných teoretických poznatků při řešení praktických rozhodovacích problémů. Důraz bude kladen především na pojistně-technické principy, základní principy hospodaření pojišťoven a moderní přístupy k risk managementu.

Osnova kurzu

 1. Pojistný trh
  • Subjekty pojistného trhu
  • Charakteristika českého pojistného trhu
  • Zákonná úprava podnikání v pojišťovnictví
  • Pojišťovny v rámci finančního sektoru
  • Strukturalizace pojistných produktů
 2. Základní principy pojistného procesu
  • Základní schéma provozu pojišťovny
  • Specifika pojistného procesu
  • Rizikové portfolio pojišťovny
  • Efekt diverzifikace
  • Investiční a pojistně-technická činnost
 3. Pojistně-technická činnost pojišťovny
  • Obchodní činnost
  • Provozní činnost
  • Likvidační činnost
 4. Životní pojištění I
  • Produkty životního pojištění
  • Profit testing
  • Ohodnocení kmene ŽP - VBIF
 5. Životní pojištění II
  • Reálná hodnota závazků z pojistných smluv ŽP
  • Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění
 6. Pojištění majetku
  • Základní charakteristiky majetkového pojištění
  • Produkty majetkového pojištění
  • Stanovení Brutto/Netto pojistného
  • Stanovení PML
 7. Pojištění odpovědnosti
  • Základní charakteristiky pojištění odpovědnosti
  • Typy škod v pojištění odpovědnosti
  • Produkty pojištění odpovědnosti
  • Triggers (aktivace smlouvy)
 8. Zajištění I
  • Funkce a význam zajištění
  • Historie a vývoj zajistného trhu
  • Charakteristika zajistného trhu
  • Formy zajištění
  • Zajistná smlouva
 9. Zajištění II
  • Proporční zajištění
  • Neproporční zajištění
  • Účtování o zajištění
 10. Řízení rizikové expozice a katastrofické zajištění
  • Geografické informační systémy
  • Řízení rizikové expozice
  • Modelování katastrofického zajištění
  • Současné trendy v této oblasti
 11. Základní finanční výkazy pojišťoven
  • Bilance
  • Výsledovka
  • Základní poměrové ukazatele
  • Výkaz solventnosti a krytí technických rezerv
  • Specifika účetnictví pojišťoven
 12. Finanční modelování a řízení pojišťovny
  • Proces finančního modelování
  • Konstrukce finančního modelu
  • Funkce kapitálu a řízení kapitálu
 13. Test + Aktuální témata českého pojišťovnictví

Vyučující

Přednášející


LiteraturaHlavní menu


Postranní menu