STP431 Časové řady

Předmět je povinný pro posluchače oboru "Statisticko-pojistné inženýrství" a jako volitelný je vhodný pro studenty dalších specializací zaměřených na exaktní ekonomické metody. Předmět se zabývá analýzou a prognózou dynamiky vývoje ekonomických ukazatelů. Je vhodný pro oblast makroekonomie (finance, hospodářská politika), pro oblast podnikových analýz, marketingu, pro analýzu konjunktury a v prognostice. Cílem předmětu je seznámit posluchače s prací s reálnými ekonomickými a finančními časovými řadami.

Osnova kurzu


Vyučující

Přednášející

Cvičící


Materiály

Skripta v elektronické podobě:
Arlt, J. - Arltová, M. - Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. VŠE Praha, 2003. ISSN 80-245-0307-7, PDF (3,5MB)

Požadavky na ukončení předmětu

Předmět je zakončen zkouškou. Součástí hodnocení u zkoušky jsou výsledky dvou průběžných testů psaných během semestru a odevzdaného domácího úkolu.

LiteraturaHlavní menu


Postranní menu