4ST231 Základy statistiky

Předmět Základy statistiky je povinný kurz pro studenty bakalářského studia oboru Arts management. Předmět seznamuje studenty s pojetím moderní statistiky jako základního nástroje manažerů pro analýzu dat. Důraz bude kladen především na seznámení se základními statistickými pojmy, ukazateli a vybranými metodami statistické analýzy.

Osnova kurzu


Vyučující

Prof. Ing. Jan Seger, CSc.

Prof. Ing. Jan Seger, CSc.


Ing. Zoja Pourová

Ing. Zoja Pourová


Požadavky na ukončení předmětu

Bodové hodnocení

Absolvování dvou průběžných testů Každý z testů hodnocen od 0 do 20 bodů 40 bodů
Absolvování závěrečného testu 0 až 60 bodů 60 bodů
Celkem - maximum 100 bodů

Termíny závěrečného zkouškového testu

Termíny v opravných dvou týdnech zkouškového období jsou vyhrazeny pouze pro opravy, tj. pro předchozí hodnocení 4+ nebo jako náhradní termín pro řádně omluvený termín.

Přihlašování na termíny - isis.vse.cz

Klasifikační stupnice

Stupeň Bodové ohodnocení
1 90 - 100 %
2 75 - 89 %
3 60 - 74 %
4+ 50 - 59 %
4 méně než 50 b.

Literatura


Hlavní menu


Postranní menu