STP419 Životní pojištění - seminář

Cílem je seznámit posluchače se základními pojmy, principy a výpočetními postupy životního pojištění a názorně tyto postupy demonstrovat na příkladech z praxe v programu MS Excel. Po absolvování předmětu by měl posluchač zvládat rutinní postupy používané v praktickém provozu životních pojišťoven (u nás i v zahraničí), penzijních fondů a sociálního pojištění.

Osnova kurzu


Vyučující

Přednášející


Materiály

Úmrtnostní tabulky 2004

Vzorce

Grafy

Požadavky na ukončení předmětu

Zápočet na základě průběžné práce v semestru. Na závěr studenti odevzdají soubor ve formátu Excelu s příklady vypočtenými na jednotlivých hodinách.

Literatura


Hlavní menu


Postranní menu