STP301 Analýza časových řad

Předmět je realizován v rámci celoškolsky volitelných předmětů (blok EX1 a EXI). Zabývá se základními principy analýzy a prognózy dynamiky vývoje ekonomických ukazatelů. Je vhodný pro oblast makroekonomie (finance, hospodářská politika), pro oblast podnikových analýz, marketingu, pro analýzu konjunktury a v prognostice. Cílem předmětu je seznámit posluchače s prací s reálnými ekonomickými časovými řadami.

Osnova kurzu


Vyučující

Přednášející

Cvičící


Materiály

Skripta v elektronické podobě:
Arlt, J. - Arltová, M. - Rublíková, E.: Analýza ekonomických časových řad s příklady. VŠE Praha, 2003. ISSN 80-245-0307-7., PDF, 3,5MB

Požadavky na ukončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet lze získat na základě výsledků testu a odevzdaného domácího úkolu. Podmínkou je získání minimálně poloviny možných bodů z testu a úkolu.

Literatura


Hlavní menu


Postranní menu