STP202 Statistické metody

Předmět Statistické metody je povinný kurz pro studenty bakalářského studia na všech fakultách VŠE. Předmět obsahuje okruhy věnované zkoumání závislosti metrických i kategoriálních dat (úvod do regrese a korelace, kontingenční tabulky), dále se zabývá základními postupy analýzy časových řad a principy statistického srovnávání (indexy a rozdíly, objemové a cenové indexy současné hospodářské praxe).

Osnova kurzu


Vyučující

Přednášející

Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.

Doc. Ing. Eva Jarošová, CSc.


Materiály

K průběžným testům a k závěrečnému zkouškovému testu jsou povoleny pouze katedrou vydané a schválené materiály (bez individuálních úprav)

Budou-li v uvedených materiálech studenty provedeny jakékoliv úpravy, je vyučující oprávněn je při testech bez náhrady odebrat.

Požadavky na ukončení předmětu

Zakončení zápočtem a bakalářskou zkouškou (včetně předmětu STP201).

Zápočet - na základě dvou písemných testů v průběhu semestru a odevzdání jednoho úkolu z regresní analýzy . Podmínkou je získání minimálně poloviny možných bodů z testů a úkolu.

Literatura


Hlavní menu


Postranní menu