STP201 Pravděpodobnost a statistika

Předmět Statistika je povinný kurz pro studenty bakalářského studia na všech fakultách VŠE. Seznamuje studenty se základními postupy při zpracování dat. Věnuje se soustavě popisných charakteristik, uvádí posluchače do počtu pravděpodobnosti a obsahuje úvod do analýzy dat pořízených z výběrových šetření. Základy teorie odhadu a testování statistických hypotéz.

Osnova kurzu


Vyučující

Přednášející

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.


Materiály

K průběžným testům a k závěrečnému zkouškovému testu jsou povoleny pouze katedrou vydané a schválené materiály (bez individuálních úprav)

Budou-li v uvedených materiálech studenty provedeny jakékoliv úpravy, je vyučující oprávněn je při testech bez náhrady odebrat.

Požadavky na ukončení předmětu

Zakončení zápočtem a bakalářskou zkouškou (včetně předmětu STP202).

Zápočet - na základě dvou písemných testů v průběhu semestru a odevzdání jednoho úkolu z popisné statistiky . Podmínkou je získání minimálně poloviny možných bodů z testů a úkolu.

Literatura


Hlavní menu


Postranní menu