L. Marek a kol.: Statistika pro ekonomy, Aplikace

Vážení čtenáři,

ačkoliv jsme přípravě knihy věnovali velkou pozornost a posléze i spoustu práce, nevyhnuli jsme se bohužel některým chybám a nepřesnostem. U několika příkladů se nám „povedlo“ zaměnit výsledky či zadat do výsledků jiná čísla. U některých příkladů se ukázalo, že zadání není zcela jednoznačně formulováno, což svádí k tomu, že by bylo možné postupovat i jinými způsoby (a tím dojít i k jiným výsledkům), než autoři zamýšleli. Za to se Vám omlouváme a snažíme se naši chybu napravit alespoň touto elektronickou formou. Je ovšem možné, že držíte v ruce již opravené 1. vydání a pak jsou některé opravy inzerované na těchto stránkách již v knize provedeny.

Pokud při čtení textu narazíte na jakékoliv nesrovnalosti či špatné výsledky, budeme vděčni za Vaše připomínky, které můžete posílat mailem na adresu marek@vse.cz. My na ně pochopitelně budeme reagovat a odezvu uvidíte na těchto webových stránkách.

Rovněž jsme zjistili, že někteří uživatelé nejsou schopni nainstalovat verzi SAS Learning Edition, která se nachází na CD v knize. I na to jsme reagovali a pokoušíme se možné problémy s instalací popsat tak, aby celá instalace zdárně proběhla.

Děkujeme za pochopení.

Za autory knihy
Luboš Marek

L. Marek a kol.: Statistika pro ekonomy, Aplikace

Oprava výsledků

Kapitola Strana Příklad Výsledek
v knize je má být
Pravděpodobnost 48 2.5 / str. 48 16/216 20/216
  57 3 c) / str. 54 0,401878 0,578704
  57 3 d) / str. 54 0,720918 0,665102
  57 4 / str. 54 0,712572 0,287428
  57 7 b) bez vracení / str. 54 0,074635 0,070219
  57 7 b) s vracením / str. 54 0,002304 0,074635
  58 11 / str. 55 0,080200 0,078684
  58 18 b) / str. 55 10/250 0,666667
  58 20 / str. 57 0,001 0,000001
  58 17 / str. 56 2400 100
  74 4 b) / 70 1000 100
  78 2.32 a) 1-1-P(X .... 1-P(X ....
  91 90 d) 0,68629 0,68369
  91 90 e) 0,31371 0,31731
Tabulky 411 tabulky rozdělení chí-kvadrát
hodnota 97,5% kvantilu
27,1 26,1

Upřesnění zadání příkladů

Kapitola Strana Příklad  
Pravděpodobnost 107 1 Ve třídě je 14 chlapců a 21 děvčat. Paní učitelka zadá 6 náhodně vybraným dětem referát. Jaká je pravděpodobnost, že mezi nimi budou 4 děvčata?
  107 2 V akváriu v obchodě je 52 samiček a 48 samečků pavích oček. Zakoupíme si 8 rybiček, které prodavač náhodně vyloví z akvária. Jaká je pravděpodobnost, že si domů přineseme 4 páry?
  108 10 Nový vysílač signálu se porouchá v průměru 1x za 4 000 hodin provozu. Servisní středisko si na jeho opravu nárokuje 120 hodin. V případě poruchy převezme jeho funkci záložní vysílač nezávislý na porouchaném vysílači, který je starší a má podstatně horší parametry - porouchá se v průměru 1x za 100 hodin provozu. Jaká je pravděpodobnost, že dojde k poruše na prvním vysílači během prvních 10 hodin po jeho uvedení do provozu a následně k úplnému přerušení vysílání v důsledku poruchy na druhém vysílači?
  109 16 Jaká je pravděpodobnost, že součet výšek náhodně vybraného dvacetiletého muže a náhodně vybrané dvacetileté ženy přesáhne 360 cm? Přitom předpokládáme, že výška dvacetiletého muže se řídí normálním rozdělením se střední hodnotou 180 cm a směrodatnou odchylkou 3 cm, výška dvacetileté ženy se řídí normálním rozdělením se střední hodnotou 170 cm a směrodatnou odchylkou 3 cm.

Hlavní menu


Postranní menu